Konferencja wrzesień 2016

Zapraszamy na najbliższą konferencję w naszej firmie, na ul. Konwaliowej 7 w Warszawie – szkolenie techniczne, sprzedażowe, prawo zamówień publicznych (KSENOS) już 29 września.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń drogą mailową – liczba miejsc ograniczona!